En bonus i Norge

Norge är inte bara ett vackert, spännande – och på många sätt exotiskt – land att segla i. Det finns också en fördel som vi inte alls räknat med.

Vi så ofta hur fiskarna hoppade i vattnet och vi blev tvungna att stanna motorn och driva lite …

Norge är så vackert, så det beskrivs bättre med en film än med ord.

Se filmen på YouTube …