På väg hem

Vintern, 15-16, stod vi på land i 4 månader. Thomas arbetade massor på båten för att vi ville ha en fin och säker båt med oss ut i världen.

November 2015
November 2015

På Martinique, 17, lyfter vi för att laga läckaget som fanns vid bogpropellern, vi stod på land i 2 dagar.
I Göteborg, augusti 17, tappade vi vår propeller och måste lyfta, vi stod på land i 2 timmar.

För några dagar sedan, den 30 november, lyfte vi upp Anna Lisa. Borde vi bara bottenmåla och sjösätta henne igen, för att följa vårt mönster?